เกี่ยวกับ บางจากคลินิกเวชกรรม

บางจากคลินิกเวชกรรม ให้บริการตรวจโรคทั่วไป เด็ก ผู้ใหญ่ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และ ครบวงจร เทียบเท่าการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างใกล้ชิด บนมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสูง ดำเนินการโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว(Family Physician) และเป็นคลินิกให้บริการสะกิดนิ้วล็อคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ