วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุมีประโยชน์อย่างไร 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุมีประโยชน์อย่างไร  พบว่าในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ทำให้เกิดอาการไข้สูง ไอ เสมหะมาก เหนื่อย ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง บางรายการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แก่ ปอดอักเสบติดเชื้อ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ ผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายน้อย

นอกจากนี้ยังมีรายงานพบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร่วมกับการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งจะทำให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4  สายพันธุ์ รุ่นล่าสุด ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถฉีดตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงผู้สูงอายุค่ะ สนใจรับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมในทุกช่องทางการติดต่อของคลินิกนะคะ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุมีประโยชน์อย่างไร 

สอบถามหรือนัดจองคิว โทร 094-912-1453 หรือ LINE @537bogao