ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Expertise Doctor Service.

อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ครบวงจร

Standard and modern Medical equipment.

ดูแลรักษาอย่างเป็นกันเอง

Warmest and Friendly Service.

บริการตรวจโรคทั่วไป เด็ก - ผู้ใหญ่

ดำเนินการโดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว(Family Physician)

บางจากคลินิกเวชกรรม

ให้บริการตรวจโรคทั่วไป เด็ก ผู้ใหญ่ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และ ครบวงจร เทียบเท่าการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้านและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างใกล้ชิด บนมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสูง

บริการตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพประจำปีด้วย Program ตรวจสุขภาพที่หลากหลายและครอบคลุมรายการตรวจ ด้วยLAB ที่มีความทันสมัยและมาตรฐานสูง เพื่อประเมินสุขภาวะของร่างกายพร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงที่ต้องระวังสำหรับแต่ละท่าน นอกจากนี้ทางเรามีบริการตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์สำหรับเข้างานหรือเข้าพื้นที่เสี่ยงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน อาชีวเวชศาสตร์(Occupational Medicine)

ดูเพิ่มเติม

No block ID is set

แนะนำบริการ

ดูทั้งหมด

ให้บริการตรวจโรคทั่วไป เด็ก ผู้ใหญ่ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน