วัคซีนมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ ดีอย่างไร

วัคซีนมะเร็งปากมดลูกมีประโยชน์   เนื่องจาก มะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการติดหรือสัมผัสเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV(Human Papilloma Virus) ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ โดยปัจจุบันพบว่ามีถึง 8 สายพันธุ์ที่เพิ่มความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV 6,18,31,33,35,45,52,58) สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน โดยในช่วงแรกวัคซีนมะเร็งปากมดลูกจะมีแบบ 2 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ในระดับหนึ่ง

ต่อมามีการพัฒนาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในระดับสูง และสามารถป้องกันโรคมะเร็งชนิดอื่นได้แก่ มะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธ์ุของทั้งหญิงและชาย มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปากและลำคอ นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันโรคหูดบริเวณอวัยวะเพศ(Genital Wart) ทำให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธ์ุสามารถฉีดได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีเป็นต้นไป

ในเรื่องขนาดในการฉีดวัคซีน กรณีอายุ 9-14 ปี ฉีดวัคซีนทั้งหมด 2 เข็ม(เดือนที่0,6) ในกรณีที่อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปฉีดวัคซีนทั้งหมด 3 เข็ม(เดือนที่0,2,6)  โดยสรุปแล้วโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะคะ

สอบถามเพิ่มเติม บางจากคลินิกเวชกรรม

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก