ยาคุมกำเนิดแบบฝัง(contraceptive implant)

ฝังยาคุม

คุมกำเนิดอย่างไรดี

ฝังยาคุม หรือ ยาคุมกำเนิดแบบฝัง(contraceptive implant) สามารถคุมกำเนิดได้3-5ปี  ยาคุมแบบฝังมีทั้งหมด3แบบ คือ แบบ1แท่ง,แบบ2แท่งและแบบ6แท่ง โดยแบบ6แท่งได้ยกเลิกการใช้ตั้งแต่ปี2551 เมื่อครบกำหนดเวลา3-5ปีแล้ว ต้องนำยาคุมกำเนิดแบบฝังออก โดยแพทย์จะเจาะรูประมาณ3-5มิลลิเมตรเพื่อนำยาคุมออกและอาจเย็บปิดด้วยไหมขนาดเล็กประมาณ1-2เข็ม การฝังยาคุมกำเนิดเป็นการคุมกำเนิดชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และ มีผลข้างเคียงต่อมวลกระดูกน้อยที่สุด

สอบถามข้อมูลและนัดหมาย 094-9121453 [email protected]

ฝังยาคุม