Author Archives: thaishop_admin

รักษานิ้วล็อค แบบสะกิด ไม่ต้องผ่าตัด

โรคนิ้วล็อคในระยะเริ่มแรกอาจมีอาการปวดบริเวณนิ้วมือหรือฝ่ามือ บางรายอาจมีอาการบวมบริเวณนิ้ว หากมีอาการมากขึ้นจะทำให้มีอาการสะดุดเวลางอนิ้ว

วัคซีนงูสวัด

วัคชีนงูสวัด

อาการผื่น ตุ่มน้ำใส ขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดแสบ ปวดร้อน เหมือนของแหลมทิ่มตำผิวหนัง อาจมีอาการไข้ร่วมด้วย เป็นอาการของโรคงูสวัด ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส

ยาคุมกำเนิดแบบฝัง(contraceptive implant)

ฝังยาคุม

ยาคุมกำเนิดแบบฝัง(contraceptive implant)สามารถคุมกำเนิดได้3-5ปี มีทั้งหมด3แบบ คือ แบบ1แท่ง,แบบ2แท่งและแบบ6แท่ง โดยแบบ6แท่งได้ยกเลิกการใช้ตั้งแต่ปี2551