วัคซีนงูสวัด

วัคชีนงูสวัด

วัคซีนงูสวัดดีอย่างไร

ก่อนที่จะทราบว่า วัคซีนงูสวัด ดีอย่างไร เราจะกล่าวถึง อาการผื่น ตุ่มน้ำใส ขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดแสบ ปวดร้อน เหมือนของแหลมทิ่มตำผิวหนัง อาจมีอาการไข้ร่วมด้วย เป็นอาการของโรคงูสวัด ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Herpes Zoster อาการอาจรุนแรงในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ ผู้ที่ภูมิต้านทานร่างกายน้อย

ซึ่งปัจจุบันสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน งูสวัด เพียง 1 เข็ม จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ ลดความรุนแรง และ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

วัคชีนงูสวัด

 

 

สอบถามเพิ่มเติม บางจากคลินิกเวชกรรม